หลักการเขียนโปรแกรม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง ชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ใช้

 การที่คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานหรือประมวลผลเพื่อแก้ปัญหาใด ๆ จะต้องมีการเขียนชุดคำสั่งหรือเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ

เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามขั้นตอนอย่างมีระบบและได้ผลลัพธ์ตามต้องการการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและทำงานได้รวดเร็ว

การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนนั้นจะเกิดจากการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโปแกรมซึ่งเรียกว่าอัลกอริทึม (Algorithm ) 

103123

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s